Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

УЧАСТНИЦИ

Списъкът с участниците, разпределението им по залите и името на файла им можете да изтеглите от тук.

Резултатите на участниците, разделени в зависимост от програмния продукт, който са използвали можете да изтеглите от тук:

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg