Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

КОНСПЕКТ ЗА CompMath-2013

 1. Полиноми.
 2. Матрици и детерминанти.
 3. Системи линейни уравнения.
 4. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
 5. Аналитична геометрия.
 6. Редици и редове.
 7. Диференциално смятане. Приложения.
 8. Неопределени и определени интеграли. Приложения.
 9. Диференциални уравнения.
 10. Линейни оператори (за група А).
 11. Сравнения и системи сравнения (за група А).

 

Примерни теми

Решения на всички теми от CompMath-2012 на системата Mathematica,
подготвени от Мария Малинова от Пловдив (Първо място в група А)

Решения на темата за група Б с MATLAB, подготвени от доц. Йордан Тончев

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg