II

: . - 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg