Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

ПРОГРАМА

17 октомври

Пристигане и настаняване на участниците в CompMath-2013

От 10.00ч.

Информация – 1.415в

16.00ч.

Техническа конференция – 1.311

18 октомври

 

9.00ч.

Откриване на CompMath-2013 – 2.101

9.30ч.

Провеждане на CompMath-2013 – 2Г.308, 2Г.309

13.30ч.

Коктейл за участниците в CompMath-2013 – 2.203

15.00ч.

Оценяване представянето на състезателите

16.00ч.

Студентска сесия “ Компютърната математика в студентското ми ежедневие ” – 1.311

19 октомври

 

10.00ч.

Закриване на CompMath-2013 – 2.101

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg