Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

Регистрация

Регистрацията за участие в CompMath-2013 ще стане при получаване попълнената заявка на адрес tsrashkova@uni-ruse.bg до 7 октомври.

Бланка за заявката можете да изтеглите от тук.

Таксата за участие от 30 лв на човек ще се внася в касата на Русенски университет на 17 и 18 октомври.

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg