Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

ЗАДАЧИ

Варианти на задачите от CompMath-2013 :

Отговори на задачите от CompMath-2013 :

За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg