Русенски университет “Ангел Кънчев”
II НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА

ОТБОРИ

Участие в CompMath-2013 са заявили представители на:

  • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
  • Технически университет – Габрово
  • Технически университет – Варна
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Факултет по математика и информатика
  • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
  • Русенски университет „Ангел Кънчев"
За контакти: доц. д-р Цецка Рашкова 082/888 489, e-mail: tsrashkova@uni-ruse.bg